Generelle informationer om Tips og Lottomidlerne.

Når man spiller Tips, Lotto eller et af de mange andre spil af Dansk Tipstjeneste, som f.eks. de mange skrabespil, går overskuddet til diverse godgørende formål. Midlerne fra Dansk Tipstjeneste kaldes Tips- og Lottomidlerne og fordeles mellem 3 puljer:

  • Pulje A, hvorfra man kan søge om tilskud til breddeidræt, herunder handicap- og ældreidræt, samt tilskud til talent- og eliteidræt. Midlerne kan søges af idrætsforeninger og fordeles af Grønlands Idrætsforbund og Elite Sport Greenland
  • Pulje B, hvorfra man kan søge om tilskud til det ikke idrætslige børne- og ungearbejde. Tilskuddet kan søges af alle børne- og ungeforeninger gennem SORLAK.
  • Pulje C, hvorfra man kan søge om tilskud til almennyttige formål, herunder kulturelle formål, folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål

Idrætsforeninger og de ikke idrætslige børne- og ungdomsorganisationer har mulighed for at søge om tilskud fra pulje A og B. Disse organisationer kan også søge pulje C midler til aktiviteter, der falder helt eller delvist uden for betingelserne for at få tilskud gennem pulje A og B.

Enkeltpersoner og andre organisationer kan kun søge om tilskud fra pulje C.

Bemærk: Du skal regne med, at der går mindst 4 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Fordeling af  Pulje B midler. Der er fastsat rammer for fordeling af Pulje B midler. Fordeling af Pulje B midler sker med gældende regler for Pulje B: Landstingslove nr. 7 af 2006 om fordeling af tips- og lottomidler.

Læs om lovgrundlaget i pdf format her: Lovgrundlag.Landstingslove nr.7 af 1.juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler

Behandling af ansøgninger om tilskud. Ansøgninger om projekt tilskud og drifts tilskud behandles ud fra gældende regler for Pulje B: Landstingslove nr. 7 af 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Der er et udvalg i Sorlak der administrerer Pulje B midler: Sorlak Tips & lotto udvalg. Sorlak bestyrelser bestemmer hvem der skal sidde i Sorlak Tips og lotto udvalget. I følge med Sorlak’s vedtægter bemandes Sorlak Tips & lotto udvalget. Der er 5 medlemmer i Sorlak Tips & lotto udvalget. Sorlak har et medlemskab i Sorlak Tips & lotto udvalget. Resterende 4 medlemmer vælges ud fra følgende:  Anbefalinger om medlemskab til Sorlak Tips & lotto udvalg. At medlemmet ikke har direkte forbindelse med Sorlak i det daglige arbejde. At medlemmet ikke har et har et bestemt politisk tilhørsforhold, det vil sige at medlemmet har et “non-politiske” tilhørsforhold.   

Sorlak administrerer Pulje B. Foreninger, forbund og organisationer der arbejder med børn og unge, og som ikke dyrker idræt, kan ansøge om tilskud til projekter og kan ansøge om drifts tilskud til Sorlak.

Der kan ansøges om projekt tilskud 2  gange om året til Sorlak. Ansøgnings frister om projekt tilskud er følgende:

  • Første ansøgnings frist til projekt tilskud er den 15.februar for projekter der skal foregå i perioden 15.marts til 15.oktober.
  • Anden ansøgnings frist til projekt tilskud er den 15.september for projekter der skal foregå i perioden 15.oktober til 15.marts.

Drifts tilskud.Der kan ansøges om drifts tilskud til Sorlak. Ansøgning om drifts tilskud har en frist den 1.december, hvor der kan ansøges om midler for fremtidige drifts udgifter. Det vil sige at der kan ikke ansøges om drifts tilskud til dækning af udgifter for indeværende år.  

 

Ansøgnings skema til Projekt tilskud i pdf format kan læses her og kan udskrives ved at trykke på denne link:  Ansøgnings skema