Hvad er et højskoleophold? Folkehøjskolens historie har sit udgangspunkt i Europa. Folkehøjskoler var oprindeligt skoler for voksne mænd og kvinder, hvor der blev givet en undervisning, som tog sigte på at gøre dem til gode samfundsborgere. Med tiden er fokus blevet mere på personlig udvikling, og ofte specialiserer de enkelte skoler sig særligt i dele af dette.

Flere og flere unge forlader folkeskolen uden at de forsætter på en uddannelse. “Hvad er problemet?”, spørger én. “Hvad angår børnenes skolegang er det klart at forældre har stort ansvar for at hjælpe børnene med deres lektier” siger en anden. I dag giver teknologien mulighed for at sms’e til familie og venner. Nuup Bussii’s sms ordning er en succes, hvor der informeres om bussens forsinkelser pga. dårligt vejr. Det tyder på at flere og flere skoler benytter en sms ordning for at informerer om børnenes lektier.  “Lad en sms ordning om børnenes lektier være en standard procedure for alle skoler. Denne er kun én lille del af et løsningsforslag til ét større problem” siger en trejde.

Der er mange forskellige emner, der kan blive diskuteret under højskoleopholdet; børns rettigheder i følge med FN kunne være et emne. Emner og video udgivelse vedr. børn fra Paarisa, Nukuusa m.m.  kunne være ét af mange mulige emne under højskoleforløbet. Formålet med højskoleopholdet for de unge, er at give de unge “værktøjer” til at komme videre i livet. Sorlak i samarbejde med Knud Rasmussen-ip højskolia har følgende temaer som skal debatteres under sommeren 2014 højskoleophold:

  • Respekt for sig selv og andre mennesker.
  • Kærlighed.
  • Respekt for anvisninger og regler.
  • Forebyggelse imod mobning.
  • Start på uddannelse. Hvad er mulighederne for videreuddannelse, efter et højskoleophold?
  • Hvad gør man er i krisesituation, hvordan henvender man sig? Hvem skal man henvende sig til?
  • Og selvfølgelig debatteres de ønsker, de unge ønsker at debattere.

Bemærk: Ved højskoleopholdet foregår undervisning kun på grønlandsk.