Sorlak er et Fællesråd for Børne- og Ungdomsorganisationer i Grønland. Sorlak startede i 1984 og er er en paraplyorganisation for frivillige børne- og ungdomsorganisationer og foreninger i Grønland.

Et af Sorlak’s formål er at medvirke i samfundsdebatten og i løsningen af problemstillingerne om børn og unge i Grønland samt skabe opmærksomhed blandt de offentlige myndigheder og samfundet om børn og unges problemer.

Sorlak skal ligeledes skabe debat blandt børns og unges egne organisationer og arbejde for en øget indflydelse for børn og unge i samfundsudviklingen.

  • Sorlak er kendt i mange for at holde højskoleophold med 3 ugers varighed for unge i aldern 14-17 årige.
  • Sorlak er kendt i mange for at fejre 1.juni, Børnenes Dag.
  • Sorlak er kendt i mange for at fejre Ungdomsdag den 30.september.
  • Sorlak’s har ca. 3500 medlemmer fra hele Grønland.
  • Sorlak har en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Disse medlemmer kommer fra hele Grønland. Hvert andet år vælges en ny bestyrelse. Bestyrelsen vælges af Sorlak’s medlemmer efter en generalforsamling.
  • Sorlak har forskellige udvalg med deres respektive gøremål :  * Udvalget for andre lande.  * Udvalget for medlemmer, information og kursus.  * Planlægnings udvalg.  *Ligestillings udvalg.  * Regelsæts Udvalg.  * Kultur- & Samarbejds udvalg med Ældre.  * Forebyggelses udvalg imod selvmord.
  • Hvert år kan foreninger og organisationer der arbejder med børn og unge, og som ikke dyrker sport, ansøge om økonomiske tilskud til deres gøremål og der kan ansøges om drifts tilskud.